All posts by Ngotau

Ngotau: 15/05/06

Summer_2006-05_38

After another weekend I can say I am ready for a new week. But I wonder what will next week be like, a fun week, a busy week, a productive week or anything else! I have been quite lazy lately. I have made up so  many reasons to justify for that. I know it’s wrong but I still do it. I am suppose to be very busy with work, family and other stuffs as well.

I need to get back to sport, golf in particular because I really like it. This is only thing that can get me up at 7am in the morning in the middle of winter. Do you believe it?.

If everything makes me looking forward to like going to play golf I am sure that I can do anything. But sadly, golf is not everything!

I need to revive myself. I need new energy and new enthusiasms. Come on! a new week on the way.

Wish you all a good week to come.

 Cheers

15.05.06

Summer_2006-05_26

Hôm nay không học được bài. Ngồi mãi mà làm bài nào cũng sai. Chẳng hiểu caí đầu mình dạo này thế nào nữa, chắc bão hòa mất rồi. Thấy mất phương hướng một cách trầm trọng.

Mình toàn để nước đến tận cổ mới bắt đầu ngo nghoe. Đã không biết bơi mà còn không chịu chuẩn bị kĩ càng. Bao nhiêu bài học mà vẫn không chịu rút ra kinh nghiệm.

Hôm nay cu Duy sang nhà mình. Cu cậu tròn 4 tháng tuổi mà trông kháu khỉnh và biết nhiều thứ. Miệng cu cậu cứ phun phì phì trông yêu lắm. Không biết ngày xưa mình có nghịch như thế không nhỉ? rồi con mình sau này có yêu như thế không?? Hì hì, không học được bài lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng Khu thích Duy lắm, suốt cả ngày cứ đòi sang bế.

Thôi không nghịch ngợm lung tung nữa, phải đi học bài thôi. Thi xong 2 môn này rồi tính tiếp!!