Mỗi ngày một điều tốt – Điều thứ nhất

Việc tốt có sức lan tỏa.
Hãy tưởng tượng bạn đi trong công viên. Bạn nhìn thấy rác ở dưới chân, bạn nhặn lên cho vào thùng rác. Có 5 người nhìn thấy bạn làm điều đó, nếu 4 người cười cho rằng bạn “dở hơi”, người thứ 5 có thể cũng muốn nhặt rác cho vào thùng nhưng sợ bị chê là dở hơi nên không làm, giờ nhìn thấy bạn làm sẽ có động lực “cùng bị dở hơi” nên sẽ cúi xuống nhặt rác ngay dưới chân mình và cho vào thùng. Có phải mặt đất sẽ bớt đi 2 cái rác không? Còn nếu cả 5 người nhìn thấy bạn làm, đều cho bạn là dở hơi, thì ít ra vẫn bớt đi 1 cái rác?
Và có lẽ, khi mình bớt “so đo” với người khác, mình sẽ nhìn vào bản thân mình rõ hơn?
Hôm nay mình quyết định sẽ làm một điều tốt – là dành toàn bộ sự chú ý của mình cho câu chuyện của hai chú nhóc lắm lời.