Có những lúc

Có những lúc thấy mình buồn cười, muốn được chửi thề vài cầu rồi tự cười bản thân là “đếch biết chửi mà cũng bày đặt”, vẫn là sự lựa chọn “hiền thục” hơn là “chua ngoa”.
Có những lúc thấy mình chả ra làm sao, nhưng vẫn tự mình bảo mình “chả sao”, đời vẫn đầy thứ chả ra làm sao mà người đời cũng chỉ tặc lưỡi “chả ra làm sao” và lướt qua nhanh đấy thôi. Ối thứ “ra làm sao” nhưng rồi đời cũng chỉ lướt qua như những thứ “chả ra làm sao”. Mắc mớ gì phải suy nghĩ làm sao hay chả làm sao.
Có những lúc hâm hâm ương ương dở dở như lúc này…Sao cứ phải chọn cho mình những thách thức cơ chứ? Rốt cuộc là mình cũng chỉ theo đuổi mỗi một điều mà điều đó ngay ở bên cạnh mình. Đúng là…mình, già rồi mà vẫn máu đá như hồi còn trẻ. Thật ngưỡng mộ sự dở hơi của mình!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded