Nhắc nhở

Nhớ lại đi
lời yêu thương đã từng được nghe
cái vỗ về đã từng được nhận
hạnh phúc đã từng hiện diện
chỉ ở quanh đây
trốn mình trong cuộc sống đời thường
đợi mình tìm ra
để sung sướng vỡ òa trong đó

Nhớ lại đi
ngày hôm qua tiếng cười vẫn còn trong trẻo
vô tư không một gợn dỗi hờn

Nhớ đi
và chỉ nhớ những điều đáng nhớ
để thấy mình hiện diện
lành lặn giữa những nỗi đau!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded