Thanh lịch

Bốn mẹ con bà cháu đưa nhau ra bưu điện trong khu shopping vì mình cần phải gửi một lá thư đi. Chuẩn bị phong bì mọi thứ sẵn sàng, đến nơi mới nhớ là chưa dán phong bì. Mình hồn nhiên đưa phong bì lên miệng, lè lưỡi liếm một đường dài và dán lại. Mấy bà con mẹ cháu thong dong quay trở về.
Đêm về mình nằm ngẫm nghĩ những việc mình đã làm trong ngày, tua đến đoạn gửi thư mình mới nghĩ đến hành động “liếm” phong bì. Thấy ghê ghê.
Thật chẳng dễ dàng để trở thành người…thanh lịch! Giờ vẫn còn đỏ mặt khi nghĩ đến việc liếm láp của mình, tội nghiệp chú đưa thư!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded