Chúc mừng năm mới – Happy New Year

Các tình yêu của gia đình Minh thân yêu, nhà Minh chúc các tình yêu năm 2013 sức khỏe dồi dào, hạnh phúc, vạn sự như ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded