….

Nhặt chi con ốc vàng
Sóng xô vào bãi cát
Những điều gì dễ dãi
có bao giờ bền lâu…..

Mình đã chọn con đường không dễ dãi, cuộc sống không dễ dãi….và thấy rất nhiều điều …không dễ dãi đã đến.
Có lẽ, đến lúc phải thay đổi triết lý sống. Mọi thứ cần phải đơn giản hơn và cái gì đến hãy để nó đến, nhặt nó lên, nâng niu…..con ốc vàng trôi vào bãi cát, và con ôc vàng mồ hôi nước mắt bắt được….cũng chỉ là con ốc vàng mà thôi….

One thought on “….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded