Minh học nói

Dạo này Minh nói được nhiều thứ lắm cậu nói cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh, cái giọng ngọng líu lo với mấy cái dấu hỏi ngã…nhiều lúc làm mẹ bật cười.
Minh nhìn thấy xe đạp ở ngoài đường, con hát “”xe đạp ơi, yêu lắm xe đạp ơi….”” theo điệu bài “”xe đạp ơi”” mà mẹ thỉnh thoảng vẫn hát Minh nghe trên đường đến trường.
Thứ 7 ở nhà với mẹ, mẹ mua bánh về ăn trưa, Minh đòi mẹ hộp bánh mặc dù đang cầm trên tay một cái. Mẹ không cho, nhưng cuối cùng phải mềm lòng với con trai. Con trai cầm lấy cái bánh đưa cho mẹ và nói “mẹ ăn đi”. Ba thỉnh thoảng cũng được Minh mời “ba ăn đi”.
Mẹ bảo “Minh ôm cổ thơm mẹ đi”, Minh vòng tay qua cổ mẹ, thơm lên má mẹ rồi thốt lên “yêu mẹ lắm”, mẹ sướng.
Sáng cả nhà đi giày, Minh tìm tất cho ba và bảo “đi giày vào cho ba”.
Mỗi lần Minh kêu “Minh đau”, mẹ hỏi Minh đau ở đâu rồi cầm tay và thổi vào chỗ đau. Hôm nay ngồi trên xe, mẹ kêu đau đầu gối, Minh giơ tay xoa đầu gối cho mẹ rồi còn định cúi xuống thổi cho mẹ. Con trai ngoan quá, mẹ hết cả đau.
Mấy hôm nay ông bà chẳng vào mạng nói chuyện với Minh. Minh nhớ ông bà lắm, thỉnh thoảng chỉ trỏ cai máy tính và gọi “ông bà ơi”. Hi vọng ông bà sớm sửa xong nhà và lại thường xuyên vào mạng nói chuyện với Minh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded