Good luck, chồng!

Hôm nay chồng làm cái seminar cuối cùng cho cái PhD của chồng. Chồng vẫn chưa xong đâu (nên mọi người đừng chúc mừng vội nhé), nhưng chồng bảo làm đi cho nó xong một việc.
Vợ tin là chồng làm tốt, đến chiều vợ, thay tã, tắm giặt, nấu ăn chồng còn làm tốt thì vợ tin chả có gì là chồng làm không nổi cả, chồng nhỉ? Còn chuyện thuyết trình chắc là muỗi thôi, vì chồng và con nói chuyện suốt cả ngày. Chồng mới có 10 tháng để ngâm cứu con mà nói chuyện con còn hiểu được, huống hồ gì cái công trình nghiên cứu của chồng đã 3 năm rồi. Chồng nói mà mọi người không hiểu và hưởng ứng thì chẳng nhẽ mọi người lại không bằng con?
Nói gì thì nói, vợ luôn tin ở chồng như vợ đã và đang! Chúc chồng may mắn, chồng iu.

4 thoughts on “Good luck, chồng!”

  1. Chúc Khu may mắn nhé. Tất nhiên là việc gì mà em chẳng làm được Khu nhỉ. Mẹ U nói thế này thì bố K có phát biểu bằng tiếng Mán ai cũng phải gật đầu lia lịa ấy chứ.

  2. Chúc Khu may mắn nhé. Tất nhiên là việc gì mà em chẳng làm được Khu nhỉ. Mẹ U nói thế này thì bố K có phát biểu bằng tiếng Mán ai cũng phải gật đầu lia lịa ấy chứ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded