ACTVOSA BBQ

Chiều nay hội sinh viên ở Can tổ chức BBQ chia tay những người học xong chuẩn bị về nước. Mặc dù mình khá xa lạ với mọi người ở đây (không hiểu vì sao) nhưng vẫn cảm thấy buồn một chút mặc dù các cuộc chia tay tưởng chừng như quá quen thuộc đối với mình.

Tám năm nay, mình gần như chưa có một nơi nào thật sự là nhà. Mỗi nơi mình đến giống như một bến đỗ, một chỗ dừng chân. Lần này mình chắc sẽ dừng ở Canberra lâu hơn một chút, và có thể nó cũng sẽ là “”nhà”” của mình…mà thực sự bây giờ, nơi nào Ngố ở, nơi ấy là nhà rồi.