Pavel is born

Pavel_2006-10_17a.jpg

Thế là cuối cùng cháu cũng chiu ra ngoài. Chaú sinh lúc 4:45am ngày 09/10/2006. Chau nặng 4.1kg và dài 51cm. Chau là trai nên được lấy tên theo bố là Pavel Martinek. Chị sinh chaú ra một cách khá dễ dàng. Amazing!

Cậu Khu gặp cháu được có 2 lần thì cậu phải về mất rồi. Cũng may là cháu chiụ ra trước khi cậu đi về mất. Cả gia đình chaú rẩt vui và hạnh phúc khi chau ra đời. Anh Dũng rất thíc có em trai để sau nay chơi đò chơi cửa Dũng.
Cheers

Pavel_2006-10_30b.jpg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded