15.05.06

Summer_2006-05_26

Hôm nay không học được bài. Ngồi mãi mà làm bài nào cũng sai. Chẳng hiểu caí đầu mình dạo này thế nào nữa, chắc bão hòa mất rồi. Thấy mất phương hướng một cách trầm trọng.

Mình toàn để nước đến tận cổ mới bắt đầu ngo nghoe. Đã không biết bơi mà còn không chịu chuẩn bị kĩ càng. Bao nhiêu bài học mà vẫn không chịu rút ra kinh nghiệm.

Hôm nay cu Duy sang nhà mình. Cu cậu tròn 4 tháng tuổi mà trông kháu khỉnh và biết nhiều thứ. Miệng cu cậu cứ phun phì phì trông yêu lắm. Không biết ngày xưa mình có nghịch như thế không nhỉ? rồi con mình sau này có yêu như thế không?? Hì hì, không học được bài lại bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nhưng Khu thích Duy lắm, suốt cả ngày cứ đòi sang bế.

Thôi không nghịch ngợm lung tung nữa, phải đi học bài thôi. Thi xong 2 môn này rồi tính tiếp!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded