Ngày 02.05.06

Mouse is from the bacolny.JPG

Lần đầu tiên mình khai trương blog. Gần 2 tuần nay ngày nào Ngố cũng hì hụi xây dựng cái website. Mình chẳng hiểu gì cả nên chẳng giúp gì được Ngố. Thấy thương Ngố thật nhiều.Hôm bắt đầu xem cái website, thấy có nhiều điểm mình không đồng ý, thế là hai đứa lại phải tranh luận một cách gay gắt, hì hì, cũng tại mình, không biết làm mà chẳng biết “góp ý”. Mình thật là……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bộ gõ AVIM-Reloaded